வியாழன், 3 செப்டம்பர், 2009

ராஜசேகர ரெட்டி! ஒரு சகாப்தம் !

ராஜசேகர ரெட்டி, ஆந்தர முதல்வர், நேற்று காலையில் விமான விபத்து காரணமாக உரியிழந்திருப்பவர்!
நம் காசில் கழ கண்மணிகளை பற்றி கவிதை எழுதும் முதல்வர்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் (இல்லை இல்லை, நிறையவே) மக்களுக்காக
உழைத்திருக்கிறார்.
எது எப்படியோ அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய நாம் கடவுளிடம் வேண்டுவோம்!

கருத்துகள் இல்லை: