ஞாயிறு, 31 அக்டோபர், 2010

உன் அழகும்! என் காதலும்!

 

முதல் நாள்  பள்ளி  செல்லும் 
குழந்தையை போல அலறி துள்ளி குதிக்கிறது
உன் அழகு!
வேலையிருந்து ஓய்வு பெறுபவனின் 
கடைசி நாளை போல் மௌனபட்டு கிடக்கிறது 
என் காதல்!

நண்பனின் பிறந்தநாள் மகிழ்ச்சியை 
போல் அமர்களபடுகிறது
உன் அழகு!
நண்பனின் மரணத்தை போல் 
கலக்கம் கொள்கிறது 
என் காதல்!


காதலிக்கு தரும் ஒற்றை ரோஜாவை 
போல தனித்து நிற்கிறது 
உன் அழகு!
இறுதி சடங்கில் நசுங்கிவிடும் 
பூவை போலஆகிவிடுகிறது 
என் காதல்!

சிறுமி, காதலி, மனைவி, தாய், கிழவியாகி 
இறந்து விடுகிறது 
உன் அழகு!
இன்னும் பிரசவமாகாத கர்ப்பமாகதான்
இருக்கிறது 
என் காதல்!

 

கருத்துகள் இல்லை: