திங்கள், 2 மே, 2011

காதல் தேவதை பதவி!

 

உனக்கு மட்டும் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய பிறகும்
வெளிச்சம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என் பேசியில்!

நண்பர்களின் நடுவே நான் நிற்கையில் 
நீ அழைத்தால் மகிழ்ச்சியை விட  மமதை கொள்கிறது மனது!

நீ புன்னகைத்தால் புரிந்துவிடும் எனக்கு - புரிவதே 
இல்லை உன் பேச்சு வழக்கு!

உன் குழந்தை கோவம் காணவே - நான் 
காதல் குறும்பு செய்கிறேன்!   

உன்னை தேடி வரும்போதெல்லாம் சாலையின் 
இருபுறமும் நீயே தெரிகிறாய்!
காதல் தேவதை பதவிக்கு ஆள் எடுக்கிறார்களாம் 
உன்னை போட்டியிட சொல்லி என் உயிரை எடுக்கிறார்கள்!

கருத்துகள் இல்லை: